Ord om container

Container

Container bøjes container, containeren, containere, containerne
Ordet container kommer oprindeligt fra det engelske ord container der direkte oversat er beholder.
En container er en større beholder produceret i metal eller plastic til opmagasinering, opsamling, flytning eller transport af gods, indbo, affald med mere.
Containere i jern til affald er typisk åbne containere, mens containerne til opbevaring og transport er lukkede containere.

Containerisere
Containerisere bøjes containerisere, containeriserer, containeriserede, containereriseret
Når man containeriserer, anbringer eller transporterer man gods, møbler, indbo eller lignende ting i en lukket container.

Containerisering
Containerisering bøjes containerisering, containeriseringen
Se containerisere herover

Containerplads
Containerplads bøjes containerplads, containerpladsen, containerpladser, containerpladserne
En containerplads er et område hvor der bliver opstillet flere containere til opsamling af affald. Containerpladsen kaldes også for en genbrugsplads.

Containersalg
Containersalg bøjes containersalg , containersalget, containersalgene
Generelt er der 2 forskellige betydninger af ordet containersalg.
Første betydning: Salg af containere, eksempelvis en virksomhed som sælger nye og / eller brugte containere til andre virksomheder eller til privatpersoner.
En brugt container kan købes til en billigere pris end en ny, men hvis det er en gammel brugt container kan den være meget slidt og rusten, så der ikke er lang holdbarhed tilbage.


Anden betydning: Salg fra containere, eksempelvis et vareparti som er købt og transporteret hjem i container. Containeren stilles op som salgsbod, hvorfra varepartiet sælges.

Containerskib
Containerskib bøjes containerskib, containerskibet, containerskibe, containerskibene
Et containerskib er et stort skib som bruges til at transportere containere. Fordi containere ofte ses på de store containerskibe, kaldes de også for en skibscontainer.

Containerterminal
Containerterminal bøjes containerterminal, containerterminalen, containerterminaler, containerterminalerne
En containerterminal er et område som er designet til opmagasinering af containere. Det kan være ved havnen hvor der i forvejen kommer mange containere ind med skibe, ved banegården hvor godstoget kører til og lignende steder.

Containertrafik
Containertrafik bøjes containertrafik, containertrafikken
Den trafik der er forbundet med transport af containere. Det er både skibstrafik, togtrafik og lastbiltrafik der kan være involveret.